fbpx

Kontaktirajte nas

So vas moje kreativne rešitve prepričale? Začnite jih izvajati v praksi! Pri tem vam bodo v veliko pomoč tudi moje knjige in delavnice s tehnikami razmišljanja.

PRIVOŠČI SI KNJIGO →ŽELIM SE PRIJAVITI →
O DELAVNICI

Lateralno razmišljanje

Delavnica, kjer se naučimo namerno generirati čim večje število čim bolj svežih idej.

Lateralno razmišljanje je ustvarjalno, kreativno razmišljanje, razmišljanje od strani, izven običajnih, rutinskih poti, razmišljanje o novih idejah in konceptih tudi, kadar nimamo nobenih problemov in na prvi pogled ne potrebujemo nobenih rešitev ali izboljšav.

Prednosti lateralnega razmišljanja so, da takšen način razmišljanja osvobodi in vpreže kreativno energijo posameznika ali tima, zagotavlja enoten jezik generiranja idej, pomaga nam pri iskanju drugačnih in boljših alternativ v dani situaciji.

Vsebina delavnice (od 9- do 40-urna):

  • UVOD – Kako razmišljamo, zakaj potrebujemo kreativnost in kaj je laterarno razmišljanje.
  • TEHNIKE LATERARNEGA RAZMIŠLJANJA (ki izhajajo iz tako imenovanega zelenega klobuka v okviru orodja za paralelno razmišljanje ‘šest klobukov razmišljanja’) – fokus, področni in namenski (osredotočiti kreativno energijo na priložnosti in težave ter jasno definirati fokus), izvleček koncepta (izvleči koncept izza znane ideje, da ustvarimo več alternativ),  izpodbijanje (izpodbijati obstoječo situacijo in naše razmišljanje o njej),  naključna beseda (možgani povežejo naključno izbrano začetno točko, besedo ali sliko, z dano situacijo v novo idejo).
  • V primeru dvodnevne oziroma NADALJEVALNE DELAVNICE še – provociranje in premikanje (ustvariti provokativne ideje in jih preobrniti v praktične nove ideje), žetev (organizirati in povečati donos na sestanku za generiranje idej), obravnavanje in ocenjevanje (okrepiti ideje, da so koristne, praktične in izvirne ter izvesti vnaprejšnje ocenjevanje ideje).
  • NAMEN DELAVNICE  – naučiti se generirati ideje zavestno in namensko, preiti od gole želje, da bi bili ustvarjalni, k sistematični uporabi orodij lateralnega razmišljanja in se navaditi uporabljati tehnike lateralnega razmišljanja.

Kaj lahko pričakujete od delavnice:

  • Na začetku se bodo udeležencem tehnike zdele čudne, ker so ne-logične, ne-vertikalne.
  • Učimo se in vadimo metodologijo tovrstnega razmišljanja.
  • Vsakdo lahko osvoji veščino lateralnega razmišljanja, vendar zahteva veliko vaje.

Termin in podrobnosti:

  • DELAVNICA ZA PODJETJA  poteka po njihovi izbiri. Priporočljiva je rezervacija termina vsaj 3 mesece vnaprej. Zaželeno je, da sodeluje enotna delovna skupina skupaj z vodjem. Sprejemamo največ 15 ljudi, sicer so potrebne prilagoditve. Za optimalno učinkovitost mora delavnica potekati vsaj 8 ur dela plus odmori. Idealno je izvesti vsaj 6 srečanj po 3 ur, kajti ponotranjenje spremembe zahteva čas.
  • DELAVNICA ZA POSAMEZNIKE iz vseh vetrov, ki ne morejo potegniti tima za seboj, ali pa ga nimajo, poteka občasno.

Cena za delavnico za posameznike: za 1. del (9 ur) 210,00 €, za oba dela (18 ur) 300 € (cena vključuje DDV, navdihujočo izvedbo, licencirano uvoženo gradivo, prevedene delovne zvezke, mednarodni certifikat ter prehrano in pijačo).

HITRE POVEZAVE

Izberite primerno rešitev za svoje razmišljanje!

ikona-1

Hitre povezave do vsebin šest klobukov razmišljanja – prijavite se na delavnico, naročite moderiranje sestanka, ali kupite knjigo.

METODADELAVNICASESTANEK
ikona-2

Hitre povezave do vsebin pozitivna revolucija – obiščite predavanje,  kupite knjigo in prispevajte k ustvarjanju boljšega sveta.

METODAPREDAVANJEKNJIGA
ikona-3

Hitre povezave do vsebin enostavnost v razmišljanju – prijavite se na delavnico, kupite knjigo in uspešno poenostavite svoje razmišljanje.

METODADELAVNICAKNJIGA
ikona-4

Hitre povezave do vsebin za šol(anj)e mladih metoda CoRT – obiščite delavnico, kupite knjigo in pripravite otroke na samostojnost.

METODADELAVNICAKNJIGA
ikona-5

Hitre povezave do vsebin lateralno razmišljanje – prijavite se na delavnico, naročite moderiranje sestanka, ali kupite knjigo.

METODADELAVNICASESTANEK
ikona-6

Hitre povezave do odgovora – Kako imeti ustvarjalne ideje? – prijavite se na delavnico, ali kupite knjigo in se naučite ustvarjalnosti.

METODADELAVNICAKNJIGA