fbpx

So vas moje kreativne rešitve prepričale? Kontaktirajte me in se prijavite na delavnico v terminu, ki vam ustreza.

MODERIRANJE →ŽELIM SE PRIJAVITI →
O DELAVNICI

Moč zaznavanja

Moč zaznavanja je licenciran de Bonov program (de Bono Thinking system), kjer udeleženci pridobijo znanje preprostih, a izjemno učinkovitih de Bonovih orodij razmišljanja. Razmišljanje je veščina in sama orodja brez vaje žal ne prinašajo rezultatov, zato bomo na delavnici intenzivno vadili vsako orodje posebej in s tem utrdili moč zaznavanja, ki bo prinesla učinkovitost razmišljanja.

Na delavnici Moč zaznavanja spoznamo deset orodij:

1. Posledice in Nadaljevanja (P&N)
S P&N se osredotočimo na prihodnost in razmislimo, kakšne bodo posledice dejanja, načrta, odločitve ali pravila. Gre za orodje vrednotenja.

2. Pozitivno, Negativno in Zanimivo (PNZ)
S PNZ pogledamo vse strani zadeve, preden se odločimo sprejeti odločitev ali zavezo. Še eno pomembno orodje vrednotenja.

3.Prepoznaj, Razčleni, Razdeli (PRR)
S PRR večje koncepte razdelimo v manjše, s katerimi lažje upravljamo.

4.Upoštevaj vse dejavnike (UVD)
Z UVD raziščemo vse dejavnike, ki so vpleteni v dejanje, odločitev, načrt, presojo ali zaključek. To je glavno orodje za pridobivanje vhodnih podatkov.

5.Nameni, Cilji, Dosežki (NCD)
Z NCD se neposredno in namerno osredotočimo na namene posameznega dejanja. To je orodje za ukrepanje, da se stvari zgodijo.

6.Alternative, Možnosti, Izbire (AMI)
Z AMI se namerno trudimo najti druge načine. To je orodje za ukrepanje. To je orodje za ustvarjalnost.

7.Stališča Drugih Ljudi (SDL)
S SDL se postavimo v kožo nekoga drugega. To je orodje za raziskovanje.

8.Ključne Vpletene Vrednote (KVV)
S KVV pogledamo vrednote, ki so vključene v situacijo, lastne ali od drugih. To je orodje za raziskovanje, ocenjevanje, snovanje, reševanje težav in odločanje.

9.Prve Pomembne Prioritete (PPP)
S PPP iz dolgega seznama izberemo tiste ideje, dejavnike, cilje, posledice itd., ki so najbolj pomembne, in tista dejanja, ki jih moramo najprej narediti.

10.Snovanje / Odločitev, Rezultat, Pot, Akcija (ORPA)
Neposredna pozornost na rezultat našega razmišljanja in dejanja, ki sledijo iz tega.

Način dela na delavnicah:

Ker je program licenciran, delamo z delovnimi zvezki/priročniki, ki so uvoženi iz ZDA (de Bono Thinking Systems), ki pa so že prevedeni v slovenščino.

Delavnice so razen uvodnih 25 minut nenehno in izjemno interaktivne, vsi udeleženci se vključujejo in delajo na enega od naslednji načinov:

 • pogovor s samim seboj, med seboj in s trenerko,
 • delo v parih, triadah in skupinah,
 • skupinske vaje in diskusije,
 • študije primerov,
 • refleksija po nalogah in vajah.

Vaje delamo najprej na splošnih, nato pa na konkretnih primerih udeležencev in njihovih trenutnih konkretnih poslovnih izzivih.

Udeleženci dobivajo domačo nalogo, kar pomeni, da morajo uporabiti orodje na svojem lastnem primeru in to poslati predavateljici po e-pošti.

Prostor:

 • Omogočeno mora biti, da se v prostoru mize in stoli lahko premikajo, da jih lahko oblikujemo v otoke oz. skupine.
 • Potrebno je vsaj eno stojalo z velikimi polami papirja in dovoljenje, da papirje lepimo na stene. Če so večje skupine, si pomagamo tudi s prezentacijo in potrebujemo projektor.
 • Prostor za usposabljanje naj bo, če se le da, stran od lokacije, kjer zaposleni sicer opravljajo svoje delovne obveznosti, da se lažje osredotočijo na delavnico.

Velikost skupine:

 • Najbolje od 9 do 12 ljudi. Največ 16 ljudi. Idealno za podjetje je, če so enotna delovna skupina, tim, z udeleženim aktivnim vodjem. Druga možnost je, da so udeleženci multiplikatorji v podjetju – vodje ali mentorji.
 • Če je število udeležencev večje (kar ni neobičajno, tudi do 30), so potrebne manjše prilagoditve, da se lahko posvetimo tudi vsakemu posamezniku posebej.

Termin in podrobnosti:

DELAVNICA ZA PODJETJA Termin(e) je potrebno rezervirati 3 mesece vnaprej. Za izvedbo delavnice, kjer se naučimo orodij in jih hkrati vadimo na lastnih primerih, potrebujemo 32 ur, najbolje, da so razporejene v 16 srečanj po 2 uri. Izkušnje kažejo, da imajo udeleženci več od usposabljanja, če zanje porabijo manj časa naenkrat na več srečanjih. Ker jim s tem omogočimo še več samostojnega dela, je bolj verjetna postopna, a bolj zanesljiva spremembo razmišljanja in delovanja pri udeležencu, ter več pozornosti na konkretno uporabo naučenega.

Razmišljanje je veščina – in zato je potrebno veliko vaje in urjenja, da jo osvojimo.

DELAVNICA ZA POSAMEZNIKE iz vseh vetrov, ki ne morejo potegniti tima za seboj, ali pa ga nimajo, poteka občasno.

VAŠA INVESTICIJA V DVIG OSREDOTOČENOSTI, CELOVITOSTI IN PREMIŠLJENOSTI

16 srečanj x 300 € = 4.800 € (za do 30 udeležencev) + 100 €/osebo za uradno licencirano uvoženo gradivo

Znesek vključuje:

 • Pripravo delavnic in pripravo ostalih potrebnih gradiv za delo;
 • Uskladitev vsebine z naročnikom;
 • Profesionalno izvedbo delavnic;
 • DDV (izstavljalec računa ni davčni zavezanec);
 • 134-stransko prevedeno, lektorirano in preizkušeno gradivo in vse potrebne spremljevalne materiale za kar najlažje učenje;
 • Uradno, uvoženo, licencirano gradivo in potrdilo (mednarodno priznano, v angleščini)
 • Prevoz izvajalca na lokacijo;
 • Po želji tudi pripravo in analizo vprašalnikov zadovoljstva o usposabljanju.

V ceno ni vključeno: 

 • Potnih stroškov izven Ljubljane.
 • Najema prostora;
 • Hrane in pijače.

Skrbimo za okolje; prosim, da so na mizah vrči in kozarci in NE plastenke vode! Lahko jih tudi sama prinesem.

Izkušnje naših tečajnikov

POSLOVNA SKRIVNOST

Ob izvedbi delavnice se zavezujem, da bom informacije za pripravo ponudbe imela za poslovno skrivnost in jih ne bom posredovala nikomur ter jih bom uporabila le za izdelavo ponudbe in izvedbo programa.

Prijavite se na delavnico zdaj:

  Prijava na delavnico, predavanje ali sestanek.
  1. Strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja akademije UMNA.