fbpx

Kako naučiti otroke in mladostnike kreativnega razmišljanja – za neučitelje

Kako naučiti otroke in mladostnike kreativnega razmišljanja – za neučitelje
Kako naučiti otroke in mladostnike kreativnega razmišljanja – za neučitelje

More

1. junija, 2021 20:00 - 21:30

Program obsega 7 orodij usmerjenega, celovitega razmišljanja ter 7 orodij namernega ustvarjalnega razmišljanja, s katerimi se naučimo načrtovanja, raziskovanja, presojanja, ustvarjanja in akcijskega delovanja.

Preostale ure so namenjene situacijam razmišljanja, v katerih ta orodja preizkušamo, vadimo in ponotranjamo.

Udeleženci bodo po usposabljanju ugotovili, vedeli in znali:

  1. Da je dobro razmišljanje odvisno od celovitega zaznavanja.
  2. Da je razmišljanje raziskovanje vsebine in ne dokazovanje lastnega prav.
  3. Postavljati cilje – tako splošne cilje, podcilje in takojšnje cilje. 
  4. Iskati alternative in se ne zadovoljiti s prvo.
  5. Sistematično, objektivno, osredotočeno presojati (vrednotiti, ocenjevat).
  6. Razmišljati sodelovalno in konstruktivno.
  7. Poslušati in upoštevati druge ljudi, druge poglede.
  8. Izogniti se pogostim napakam razmišljanja, ki so: da nečesa ne iščemo, da vidimo samo del situacije, da nekaj izpustimo, da ne upoštevamo posledic, da ne naštejemo alternativ. 
  9. Sistematično snovati in načrtovati.
  10. Pospešiti odločanje.

Posledično bodo navedeno znali jasno posredovati naprej.

Brezplačno. Samo za 20 udeležencev. Informacije: info@nastjamulej.com.