fbpx

Kontaktirajte nas

So vas moje kreativne rešitve prepričale? Kontaktirajte me in se prijavite na delavnico v terminu, ki vam ustreza.

PRIVOŠČI SI KNJIGO →ŽELIM MODERIRANJE →
O MODERIRANJU SESTANKA

Postanite povezana celota, naročite moderiranje!

Skupaj razmislimo o vseh vidikih problema, preden sprejmemo odločitev 
– ne pa da se prepiramo, kdo ima prav.

Kadar se vam zgodi, da se skupina nikakor ne more zediniti, in imajo tisti, ki so udeleženi v razmišljanju, močno izražene in različne poglede, ali kadar vaši sestanki trajajo in trajajo, vse debatiranje pa vas nikamor ne pripelje, ali pa kadar morate res temeljito raziskati zadevo, je dobro, da si naročite zunanjega moderatorja, ki je neodvisen od vsebine razmišljanja, a hkrati mojster oblike razmišljanja.

Moderator je posameznik, ki pomaga skupinam in organizacijam, da delujejo učinkoviteje, in da njihovi člani oziroma zaposleni sodelujejo tako, da se med seboj dopolnjujejo. Moderiranje skupinskih procesov ustvarjajo sinergijo. Ustvarja komunikacijsko okolje, v katerem lahko vsakdo razkrije svojo resnico in spoštuje resnico drugih. Ker je »nepristranski« do vsebine skupinskih procesov in v njih ne sodeluje s svojimi osebnimi stališči, se lahko zavzema in poskrbi za izvedbo nepristranskih, odprtih in celovitih postopkov skupinskega dela, ki skupini omogočijo doseči zastavljeni cilj.

Moderiranje je spodbujanje in usmerjanje ustvarjalnega razmišljanja v okviru skupinskega procesa, katerega cilj je porajanje idej ali sprejemanje odločitev. Pri moderiranju gre za voden način komunikacije v skupini, v kateri je z namenom doseči dogovorjeni cilj skupinskega dela vsak član ves čas popolnoma osredotočen nase in na druge člane skupine. (iz Priročnika za moderatorje, Cirila Toplak in soavtorji, november 2002).

Mag. Nastja Mulej, licencirana trenerka Šest klobukov razmišljanja, je tudi članica Društva moderatorjev Slovenije. Z svojimi dolgoletnimi izkušnjami vam bo pomagala strukturirati vaše razmišljanje, urediti vaše sestanke, obogatiti rezultate vaših srečanj ter skrajšati čas trajanja.

Na začetku bo vzpostavila:

  • Disciplino fokusa (zakaj smo tu, o čem razmišljamo, kakšna je definicija položaja, katere so alternativne definicije, kaj želimo doseči, kje želimo končati, kakšno je ozadje razmišljanja).
  • Disciplino tehnike (kakšen je načrt za zaporedje smeri razmišljanja, ki jih bomo uporabljali, ker ljudje lažje razmišljajo, če poznajo urnik).
  • Disciplino časa (koliko časa bomo potrebovali in porabili za vsak posamezen korak in koliko časa za celoten sestanek).

Med sestankom oziroma seanso razmišljanja bo ohranjala disciplino, skrbela za motivacijo in sodelovanje ter zagotavljala, da se udeleženci držijo primernih in dogovorjenih klobukov.

Na koncu razmišljanja pa bo spodbudila člane omizja, da se dogovorimo, kaj smo dosegli, kakšen je rezultat, kakšen je zaključek, kakšen je cilj, kakšna je rešitev in kaj so naslednji koraki. Sestanek bo veliko bolj strukturiran in sistematičen, odnosi konstruktivni in kreativni, sodelavci pa fokusirani in sodelovalni.

  • TERMIN – po izbiri.
  • VELIKOST SKUPINE – Največ 9 ljudi, idealno za podjetje je, če so čim bolj raznoliki, da se poveča zorni kot vpletenih vidikov. Če jih je več, malce spremenimo izvedbo.
HITRE POVEZAVE

Izberite primerno rešitev za svoje razmišljanje!

ikona-1

Hitre povezave do vsebin šest klobukov razmišljanja – prijavite se na delavnico, naročite moderiranje sestanka, ali kupite knjigo.

METODADELAVNICASESTANEK
ikona-2

Hitre povezave do vsebin pozitivna revolucija – obiščite predavanje,  kupite knjigo in prispevajte k ustvarjanju boljšega sveta.

METODAPREDAVANJEKNJIGA
ikona-3

Hitre povezave do vsebin enostavnost v razmišljanju – prijavite se na delavnico, kupite knjigo in uspešno poenostavite svoje razmišljanje.

METODADELAVNICAKNJIGA
ikona-4

Hitre povezave do vsebin za šol(anj)e mladih metoda CoRT – obiščite delavnico, kupite knjigo in pripravite otroke na samostojnost.

METODADELAVNICAKNJIGA
ikona-5

Hitre povezave do vsebin lateralno razmišljanje – prijavite se na delavnico, naročite moderiranje sestanka, ali kupite knjigo.

METODADELAVNICASESTANEK
ikona-6

Hitre povezave do odgovora – Kako imeti ustvarjalne ideje? – prijavite se na delavnico, ali kupite knjigo in se naučite ustvarjalnosti.

METODADELAVNICAKNJIGA