fbpx

Poslanstvo Nastje Mulej je spraviti kreativno razmišljanje v šole (kot samostojni predmet) in v organizacije (kot poklic ‘idejnik’). Na svoji poti pa nisem sama.  Postanite tudi vi del moje pozitivne zgodbe! S skupnimi močmi do revolucije o razmišljanju.

KREATIVNE REŠITVE →VEČ O NASTJI MULEJ →PRIDRUŽITE SE NAM →
SOUSTVARJALCI

Na svoji poti nisem sama!

Soustvarjalci akademije za kreativni razvoj in učinkovito sodelovanje UMNA smo združili moči za vse, ki se želite naučiti kompetenc 21. stoletja in izboljšati svoj način razmišljanja tako na zasebnem, kot poslovnem področju. Med drugim je naše poslanstvo spraviti kreativno razmišljanje v šole (kot samostojni predmet) in v organizacije (kot poklic).

soustvarjalci-umna-4

Dr. Bojana Tancer je šolska psihologinja in višješolska predavateljica. Skupaj z Nastjo se je za poučevanje kognitivnih tehnik po konceptu CoRT usposabljala neposredno pri avtorju dr. Edwardu de Bonu. Svoje znanje širi na seminarjih in usposabljanjih za učitelje.

Leta 2016 je zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom Učinki treninga tehnik razmišljanja po Edwardu de Bonu na učence v osnovni šoli pod mentorstvom doc. dr. Alenke Gril na UP Pedagoški fakulteti. V okviru pedagoškega eksperimenta je učila otroke razmišljati po de Bonovih orodjih dve uri tedensko, 13 tednov zapored. Ugotovila je bistven porast pozornosti (osredotočenosti), ter vseh treh sestavin ustvarjalnosti (fluentnosti, fleksibilnosti in originalnosti). Pomembno je tudi, da so napredovali vsi učenci, mlajši in starejši, dekleta in fantje, tisti, ki so imeli že pred treningom visok dosežek na testu ustvarjalnosti kot tudi tisti z nizkim dosežkom.

soustvarjalci-umna-4

Dr. Blanka Tacer je ustanoviteljica podjetja za poslovno izobraževanje Skupina Primera, prav tako je soustanoviteljica STEP inštituta za promocijo podjetnosti. Kot izobraževalka in coachinja je v tesnem stiku z zasebnimi in javnimi organizacijami, ki vlagajo v razvoj svojih ljudi. Nudi jim izkustvene delavnice za pospeševanje podjetnosti in učenje osebnih veščin. Med drugim je gostiteljica mednarodnih izobraževanj, kjer vsako leto v Sloveniji gosti več kot 150 udeležencev. Je soorganizatorka dogodkov pozitivne psihologije, ki se jih je doslej udeležilo že več kot 5.000 ljudi. Študirala je psihologijo in poslovne vede, v zadnjem času pa v svoje delo vključuje najnovejše rezultate raziskav pozitivne psihologije. Na University of Cambridge je zaključila enoletno usposabljanje iz coachinga. Je NLP mojster praktik in kvalificirana SDI uporabnica.

GALERIJA SLIK

Postanite tudi vi del moje zgodbe.

soustvarjalci-umna-1

Janja Rebolj je muzejska svetovalka, vodja Programov za odrasle v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane. V muzeju je zaposlena že 25 let, od leta 1996 pa se intenzivno ukvarja z razvojem komunikacijskih in vodstvenih veščin v muzejskem svetu in zasebno. Svoja znanja je pridobivala doma (Glotta Nova, Fast Forward) in po svetu. Je NLP mojster, coach, SDI modeartorka in trenerka (do januarja letos je za podjetje PSA izvajala kvalifikacije), možganom prijazna trenerka, in vodja delavnic Umetnost inoviranja po metodi Dimisa Michealidesa (vse z mednarodnimi licencami). Svoje delo v muzejskem svetu (doma in mednarodno) dopolnjuje s popoldanskim podjetjem REJ, ki ji omogoča, da svoje znanje širi in pridobiva tudi v poslovnem svetu. Posebej jo zanima način dela po principih Art of Hosting Meaningful Conversations in tehnike pogovorov v krogih.

soustvarjalci-umna-3

Simona Roškar svoje znanje in izkušnje rada širi v prepričanju, da je dobro predvsem tisto, kar je preprosto razumeti, lahko zaživi v praksi, med ljudmi spodbuja komunikacijo in krepi ustvarjalnost. Z ustvarjalnostjo »sestankuje« vsak dan, in tako je v službi kreativnosti že več kot 15 let. Vsakodnevno delo pred njo postavlja izzive kreativnega soočanja in iskanja rešitev, zato je izumila nekaj svojih in se naučila tudi Debonovih tehnik za ustvarjanje idej. Poleti 2014 pa je na Cipru pridobila mednarodno licenco za vodenje delavnic Umetnost inoviranja po metodi Dimisa Michealidesa. Že več let vodi interni program za ustvarjanje vzpodbudnega in bolj pozitivnega delovnega okolja ter se ukvarja z načrtovanjem in upravljanjem digitalnih platform (spletna stran, intranet, e-časopis) kot orodjem za večjo učinkovitost in vključevanje zaposlenih. Vse več pozornosti namenja razvoju družbene odgovornosti, ki jo vidi kot prvi in odločilni korak na poti do korenitih sprememb in vzpostavljanja inovacijske kulture v organizacijah.

soustvarjalci-umna-2

Jana Šušteršič je univ. dipl. psih., specializantka transakcijske analize, NLP learning coach. Ima certifikat EuroPsy za področje organizacijske psihologije in klinične psihologije in certifikat nemškega akredi tiranega inštituta Initial za svetovanje v organizacijah. Je višja licencirana svetovalka Profiles International, Talent and Change Management Specialist. Janino primarno področje zanimanja so ljudje in njihove sposobnosti ustvarjanja, razmišljanja, povezovanja z drugimi ljudmi, naravo in živalmi, spreminjanja in doseganja ciljev. Navdušeno spremlja svojo hčerko pri njenih uspehih v karateju ter se od nje vsak dan uči. Verjame v ravnotežje na vseh področjih, tako v naravi kot v odnosih med ljudmi. Pomembno ji je neprestano učenje in osebni razvoj.

soustvarjalci-umna-5

Ddr. Matjaž Mulej, redni profesor pri 42 letih, zaslužni pri 60 letih. Diploma 1. stopnje iz zunanje trgovine (Maribor), fakultetna iz analitične ekonomije (Ljubljana), magisterij iz gospodarskega razvoja (Beograd), prvi doktorat iz teorije sistemov v ekonomiji (Zagreb), drugi iz inovacijskega menedžmenta (Primorska). Preko 1700 objav v preko 40 državah, med njimi je okrog 60 knjig in zbornikov; dve v kratkem izideta v ZDA. Avtor dialektične teorije sistemov in njene aplikativne metodologije USOMID, uspešno uporabljanih za inoviranje v mnogo organizacijah v več državah; avtor modela za inovativno poslovanje v tranzicijski družbi. Član štirih mednarodnih akademij znanosti (New York, Salzburg, Pariz, Dunaj). Aktiven športnik, tudi jugoslovanski prvak in reprezentant (v tenisu) in 35 let športni funkcionar. Redno sodeluje z Univerzami v Mariboru, Ljubljani, Celovcu, Gradcu in na Primorskem, občasno z Univerzo v Novi Gorici, ANSTED, Penang, Malezija, Državno transportno univerzo Novosibirsk, Rusija, v Zagrebu … Veliko vnosov in vabil v publikacije Who is Who, 9 vnosov v International Encyclopedia for Systems and Cybernetics, 2004, Saur, München (urednik Charles François), 2. izdaja. Vsa možna državna priznanja za delovanje na področju teorije in prakse inovativne družbe v Jugoslaviji, Sloveniji, Mariboru in Univerzi v Mariboru. Doslej mentor 44 magistrom in 19 doktorjem znanosti, nekaj nadaljnjih v teku. V letih 2011 in 2012 je imel skoraj 30 mednarodnih predavanj v skoraj 20 državah.

umna_dimis

Dušan Vukmirovič, univ. dipl. ekon. je kariero začel pri Slovenskih železnicah, nadaljeval pa v oglaševalski agenciji Publicis Virgo, kjer je vodil projekte za mednarodne naročnike – in spoznal nosilko te spletne strani, Nastjo Mulej! Beseda je dala besedo in od leta 1998 sodelujeta vsakodnevno, osebno in poslovno. Dušan je svojo poslovno pot nadaljeval v Koloseju kot vodja marketinga in programa, na Sinfoniki kot direktor marketinga ter na Triglav DZU kot direktor trženja in prodaje, potem pa postal glavni Nastjin podporni steber pri širjenju njenega poslanstva.

HITRE POVEZAVE

Izberite primerno rešitev za svoje razmišljanje!

ikona-1

Hitre povezave do vsebin šest klobukov razmišljanja – prijavite se na delavnico, naročite moderiranje sestanka, ali kupite knjigo.

METODADELAVNICASESTANEK
ikona-2

Hitre povezave do vsebin pozitivna revolucija – obiščite predavanje,  kupite knjigo in prispevajte k ustvarjanju boljšega sveta.

METODAPREDAVANJEKNJIGA
ikona-3

Hitre povezave do vsebin enostavnost v razmišljanju – prijavite se na delavnico, kupite knjigo in uspešno poenostavite svoje razmišljanje.

METODADELAVNICAKNJIGA
ikona-4

Hitre povezave do vsebin za šol(anj)e mladih metoda CoRT – obiščite delavnico, kupite knjigo in pripravite otroke na samostojnost.

METODADELAVNICAKNJIGA
ikona-5

Hitre povezave do vsebin lateralno razmišljanje – prijavite se na delavnico, naročite moderiranje sestanka, ali kupite knjigo.

METODADELAVNICASESTANEK
ikona-6

Hitre povezave do odgovora – Kako imeti ustvarjalne ideje? – prijavite se na delavnico, ali kupite knjigo in se naučite ustvarjalnosti.

METODADELAVNICAKNJIGA