fbpx

So vas moje kreativne rešitve prepričale? Začnite jih izvajati v praksi! Pri tem vam bodo v veliko pomoč tudi moje knjige in delavnice s tehnikami razmišljanja.

PRIVOŠČI SI KNJIGO →ŽELIM SE PRIJAVITI →
O DELAVNICI

Enostavnost v razmišljanju

Enostavnost je bistvena vrednota. Ali jo cenite?

Na žalost se enostavnost ne zgodi sama od sebe. Pravzaprav se dogaja ravno obratno. Zadeve sčasoma ne postajajo vse enostavnejše, ampak vse bolj zapletene. Zakaj?

 • Ni naravno, da bi težili v smer enostavnosti. Ves čas dodajamo različne dele in nove potrebe. Rezultat tega je zapletenost. Enostavnost zahteva odločen napor – ne zgodi se sama od sebe.
 • Obstajajo zgodovinski razlogi. Ko ste nekaj prvič začeli, ste to počeli na določen način. In ta način ste nadaljevali.
 • Prišle so nove tehnologije. Prihod novih tehnologij, kot so računalniki in mobilni telefoni, pomeni, da stvari lahko opravimo na veliko enostavnejši način. Tako se stari način zdaj zdi zapleten.
 • Prišlo je do dodajanja. Nenehno dodajamo nove stvari in nove možnosti.
 • Prišlo je do posebnih primerov in izjem. Nekatere zadeve, ki smo jih vzpostavili, da se ukvarjajo z večino primerov, so morda postale veliko bolj zapletene, ko se je bilo potrebno začeti ukvarjati tudi s posebnimi primeri na poseben način.

To pomeni, da se moramo resno in odločno potruditi, da enostavnost dosežemo. K snovanju enostavnosti prispevajo pristopi, okvirji in posebne tehnike razmišljanja. Samo splošen dober namen, da bi nekaj poenostavili, ne zadostuje. Potrebno je močno garati.

Informacije, izkušnje in analiza namreč ne zadostujejo. Bistvena sta snovanje novosti in rešitev ter ustvarjalno razmišljanje. Navade našega tradicionalnega razmišljanja vključujejo analiziranje situacije, da bi prepoznali standardne elemente, in potem na osnovi njih uporabili standardne odgovore. Sistem je odličen, tako kot je odlično levo kolo avtomobila. A ne zadostuje. Avtomobil za vožnjo potrebuje štiri kolesa. Preteklost lahko analiziramo, toda pot naprej moramo snovati.

 • Zemljevid izhoda je – kot vse ostalo v našem življenju – v naši glavi. Prvi korak je, da se tega sploh zavedamo, da nam je jasno, da zadeve ne rabijo biti tako zelo zapletene, da so takšne postale iz zgodovinskih ali tradicionalnih razlogov, potem pa smo se navadili nanje in se mi prilagajamo njim, ne one nam.
 • Drugi korak pa je, da smo odločeni zadevo spremeniti – vsaj tisto, na kar lahko vplivamo. Kar pa pomeni osredotočeno in disciplinirano delo: pregledati, kako zadeve potekajo, nato ugotoviti, s kakšnim ciljem sploh nekaj počnemo, in katere koristi, vrednosti nam to prinaša. Nato pa razmisliti, ali lahko do tega cilja ali koristi pridemo tudi kako drugače oz. ali se lahko kateri od teh koristi odpovemo na račun večje enostavnosti, ki pomeni prihranek v času, denarju in drugih virih. Za razmislek o tem si pomagamo z različnimi tehnikami enostavnosti, da kaj odstranimo, nadomestimo ali prestrukturiramo, pogledamo zelo široko ali zelo ozko, da opazujemo svet in poslušamo ljudi okoli sebe.
 • Nato pregledamo morebitne spremembe in jih ocenimo. Če nam prinašajo več enostavnosti in če bodo sprejete v našem okolju, potem razmišljamo še o tem, kako jih naj vpeljemo v naše življenje.

Na kratko: najprej zavedanje, da je sploh lahko drugače, in potem prepoznavanje svojega cilja.

Zasnovano za vodje v boju proti nepotrebni zapletenosti.

Enostavnost v razmišljanju – vedno obstaja samodejna težnja, da dejavnosti, pripomočki in ustaljeni načini za reševanje postanejo sčasoma vse bolj zapleteni. Če bi morali obstoječe sisteme, ki se ukvarjajo z obstoječimi potrebami in vrednostmi, zasnovati znova, bi novo zasnovani sistemi vedno bili enostavnejši. Zgolj dodajanje česarkoli k obstoječemu sistemu teži k temu, da sistem bolj zaplete.

Prednosti razmišljanja za enostavnost:

 • Nižji stroški.
 • Manj časa.
 • Lažje učenje.
 • Manj napak.

Dodatna prednost programa je, da je namenjena vsem zaposlenim hkrati, da se bodo spoznavali in skupaj delali, kar bo izboljšalo medsebojno razumevanje in komunikacijo.

Vsebina delavnice (od 9- do 40-urna):

 • UVOD – zakaj in kako zadeve postajajo vse bolj zapletene, ter kaj je enostavnost in katere so njene vrednosti?
 • PRVI KORAK – določimo, s katerim področjem se ukvarjamo.
 • DRUGI KORAK – določimo cilje in vrednosti, ki jih želimo doseči, ter koncepte, s katerimi bomo delali.
 • TRETJI KORAK – uporabimo orodja razmišljanja, da dosežemo enostavnost. Orodja so: odstranitev (zgodovinski pregled, združevanje, prelaganje in delegiranje, izpodbijanje, opuščanje vrednosti), prestrukturiranje (preurejanje obstoječih delov), nadomestitev (pobožna želja/idealni koncept, provokativna amputacija, večina in izjeme, moduli in manjše enote), zelo širok ali zelo ozek pogled (splošno dojemanje, drobni koraki).
 • ČETRTI KORAK – ocenimo spremembe.
 • PETI KORAK – izvedba.
 • Nevarnosti enostavnosti.
 • Ekipa za enostavnost.

Kaj lahko pričakujete od delavnice:

 • Ceniti vrednost, ki jo osredotočenost na enostavnost prinese organizaciji, njenim zaposlenim, njenim partnerjem in strankam ter njenim delničarjem.
 • Spoznati orodja enostavnosti in se jih naučiti kar najbolje uporabljati.
 • Vaditi uporabo orodij na resničnih primerih.
 • Načrtovati ustvarjanje namerne osredotočenosti na enostavnost v lastni organizaciji.

Naučili se boste:

 • Ugotoviti, kaj enostavnost sploh je.
 • Spoznati in ceniti vrednost in korist, ki jo osredotočenost na enostavnost prinese organizaciji, njenim zaposlenim, njenim partnerjem in strankam, ter njenim delničarjem.
 • Naučiti se, kako poenostavljati svoje lastne delovne postopke.
 • Spoznati deset pravil za enostavnost.
 • Spoznati dvanajst orodij za enostavnost: odstranitev (5 tehnik), nadomestitev (4 tehnike), prestrukturiranje (1 tehnika), zelo širok ali zelo ozek pogled (2 tehniki);
  Naučiti se vsako orodje kar se le da dobro uporabljati.
 • Vaditi uporabo orodij na resničnih primerih.
 • Načrtovati ustvarjanje formalnega fokusa na enostavnost v lastni organizaciji.
 • Spoznati nevarnosti enostavnosti.
 • Prepoznati primerno ekipo, ki bi lahko bila zadolžena za enostavnost v vaši organizaciji.

Termin in podrobnosti:

DELAVNICA ZA PODJETJA – poteka po njihovi izbiri. Priporočljiva je rezervacija termina vsaj 3 mesece vnaprej. Zaželeno je, da sodeluje enotna delovna skupina skupaj z vodjem. Sprejemamo največ 15 ljudi, sicer so potrebne prilagoditve. Za optimalno učinkovitost mora delavnica potekati vsaj 8 ur dela plus odmori. Idealno je izvesti vsaj 6 srečanja po 3 ure, kajti ponotranjenje spremembe zahteva čas.

 

DELAVNICA ZA POSAMEZNIKE iz vseh vetrov, ki ne morejo potegniti tima za seboj, ali pa ga nimajo, se bo odvijala ob ponedeljkih od 20. 2. do 19. 6. 2023*, prek Zooma in z uporabo in enostavnih aplikacij za sodelovalno razmišljanje.

 • Delavnica obsega 14 srečanj po 90 minut, ponedeljki od 19.00 do 20.30.
 • * Zadnja izvedba delavnice je bila 2021, zato izkoristite priložnost in se pridružite novi skupini enostavnih razmišljevalcev.

Ponovno je razpisana delavnica za posameznike:

Cena: 387,00 € vključuje DDV in:

 • navdihujočo izvedbo,

 • licencirano uvoženo gradivo,

 • prevedene delovne zvezke,

 • mednarodni certifikat ter

 • istoimensko knjigo.

Prijavite se preko spodnjega obrazca:

P. s.: Število mest je omejeno! Kljub temu da se vidimo preko Zoom aplikacije, z namenom kar najboljše izvedbe delavnice, sprejmemo le 20 udeležencev.

  Prijava na delavnico, predavanje ali sestanek.
  1. *
  1. Strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja akademije UMNA.