fbpx
REFERENCE

Nekaj (naj)bolj uspešnih zgodb

Nastja Mulej je edina licencirana trenerka de Bonovih orodij razmišljanja v Sloveniji. Njeno poslanstvo je spraviti kreativno razmišljanje v šole (kot samostojni predmet) in v organizacije (kot poklic ‘idejnik’).  Njena domena pa je raziskovati, poučevati, trenirati in spodbujati koristno kreativnost pri zainteresiranih odraslih in otrocih. Večinoma dela za zaprtimi vrati zainteresiranih timov, večino katerih lahko spoznate na spodnjem seznamu, na odprtih delavnicah pa je gostila tudi že več kot 1000 radovednih posameznikov na več kot 100 delavnicah razpisne narave.

Proglašena za najboljšo predavateljico leta 2022 po izboru sodelujočih podjetij v Akademjia za vseživljenjsko učenje (Life-Learning Academia).

Lidl Slovenija

Gorenje Group

Tovarna olja Gea

Adriatic Slovenica

Krka

Telekom Slovenije

Adria Mobil

Abanka d.d.

Radio Center

Steklarna Hrastnik

TSmedia

Unija računovodstvo

Siemens

Ljudska Univerza Krško

Inštitut Jožef Štefan

REFERENCE

Moje ostale reference

Od aprila 2023 do decembra 2023:

DELAVNICE – dlje časa trajajoče usposabljanje (ki trajajo vsaj en dan ali nekaj dni):

 • Serija desetih triurnih delavnic NAREDIMO SI RED V GLAVI, MIR PRI DUŠI IN AKCIJO V TIMU! –
  program za boljšo strukturiranost in fokusiranost. Orodja za enostavnejše načrtovanje in
  odločanje. VDC Polž Maribor
 • Teaching Creativity in Schools, Erasmus +, 2 izvedbi
 • Serija osmih dvorunih delavnic I.D.E.A.S! Iskra Mehanizmi
 • Postanimo kreativna javna uprava, Ministrstvo za javno upravo
 • Serija 30-ih 90-minutnih delavnic Kako imeti ustvarjalne ideje?
 • Serija 7-ih 2-urnih delavnic Dvig kreativnega razmišljanja, Dijaški dom Ivana Cankarja
 • 3-dnevni hekaton, Unior
 • 52-urno celoletno usposabljanje učiteljev za poučevanje razmišljanja po de Bonovem programu
  CoRT, odprta skupina, CoRT 1 & 4, CoRT 5 & 6
 • Inovativne podjetniške ideje, Srednja šola za trženje in turizem Maribor
 • 20-delna e-delavnica Lateralno razmišljanje
 • Izobraževanje za licenčne trenerje metode Šest klobukov razmišljanja
 • Spodbujanje kreativnega razmišljanja v skupinah za kakovost, za moderatorje, ki delujejo v
  modelu kakovosti E-Qalin v domovih za starejše, Firis Imperl
 • Serija 20-ih delavnic, Možganski fitnes, Danfoss
 • USING CREATIVITY FOR PLANNING A STORYTELLING ACTIVITY, C00l Sch00l
 • 7 triurnih srečanj, Reorganizacija Biotehniške fakultete, UL BF
 • 8 triurnih srečanj, Strateški načrt, Znanost o reji živali, UL BF

PREDAVANJA oz. enkratne delavnice (ki trajajo največ nekaj ur)

 •  IZMENJAVA DOBRIH PRAKS IN IZKUŠENJ TURISTIČNIH DELEŽNIKOV V POMURJU, Razvojni center Murska Sobota
 • Kampanje sa svrhom, Žute Patalone – Inicijativa za proučavanje detinjstva i Koncept inkubator
  društvene odgovornosti, Srbija
 • Moderiranje in vodenje mreženja, konferenca 500 podjetnic
 • Predavanje ob tednu kreativnosti, Zavarovalnica Triglav
 • Rastoča knjiga – znanje in izobraževanje, OŠ Lava
 • Pozitivna revolucija, Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto
 • Kreativno razmišljanje po metodi IDEAS, Ekonomska fakulteta, UL
 • Inovativno delovanje po metodi 12 dejavnikov inoviranja, Ekonomska fakulteta, UL
 • Več glav več ve, Združenje notranjih revizorjev IIA – Slovenski inštitut – mednarodna konferenca
 • Co-creation and co-operation, delavnica za študente na temo medpoklicnega sodelovanja in dela
  v skupinah, Fakulteta za zdravstvene vede
 • SOUSTVARJANJE = SODELOVANJE = ZAVZETOST, Ministrstvo za kohezijo
 • Kako komunicirati vrednote, Danfoss
 • Kako bi lahko delali bolj učinkovito in živeli skladneje z našimi vrednotami, UniCredit Bank
 • Pozitivna revolucija, Društvo vzgojiteljev v dijaških domovih
 • Se kreativnost v poslu (s)plača, festival Soundgarden
 • New Teaching Methodologies, Liceo Saffo, Italia
 • Generiranje in vrednotenje idej, Zavod Podjetni
 • Kreativni team-building, Siemens
 • Učenje je življenje, Ljudska univerza Krško
 • Kreativna delavnica z Nastjo Mulej, 2 x, Skupnost slovenskih podjetnic
 • 3 x 3 o razmišljanju, Europlakat
 • 12 dejavnikov inoviranja za nagrajence Dneva inovativnosti, Arcont
 • 3 x 3 o razmišljanju, Računsko sodišče
 • Kako imeti ustvarjalne ideje, DOBA
 • Urban Futures, Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU

ORGANIZACIJA DOGODKOV

 • 5. primorski maraton pozitivne psihologije – boljši odnosi, boljše življenje (4 predavanja)
 • 8. konferenca o kreativnosti – pozitivne vrline za poslovne veščine (7 predavanj)
 • 2. Dan razmišljanja na slovenskih šolah
 • 11. Podelitev diplom letošnjim udeležencem celoletnih izobraževanj
 • 8. maraton pozitivne psihologije – v sodelovanju z Ministrstvom za delo in Minsitrstvom za javno
  upravo (6 predavanj)
 • Pozitivni september – serija 4 poslovnih webinarjev
 • Modrosti starosti (2 predavanji)
 • Webinar ob dnevu duševnega zdravja
 • 7. mariborski maraton pozitivne psihologije
 • Pozitivne sobote (5 predavanj)
 • 4. Šola za starše (9 predavanj)
Od marca 2021 do marca 2023:

DELAVNICE- dlje časa trajajoče usposabljanje (ki trajajo vsaj en dan ali nekaj dni):

 • delavnica Kreativne tehnike za raziskovanje (urbane) prihodnosti, Inštitut za slovensko
  narodopisje, ZRC SAZU
 • serija delavnic Mlade glavce, modre glave, Razvojna agencija Kozjansko, Mladinski center Šentjur
 • Prvi vaški zeleni medgeneracijski heckathon, Zavod Z.D.A.J. (+ Krajevna skupnost Žiče, Turistično
  društvo Žička gorca Žiče, Slatenšek d.o.o., OŠ Loče)
 • Šest klobukov razmišljanja, sklop odprtih delavnic, 2 x
 • Kreiramo prihodnost, Tovarna olja GEA d.o.o.
 • Timsko delo, medsebojna pomoč in hvaležnost, Medis Intago
 • Družina gre naprej, Družina
 • Teaching Creativity in Schools, Erasmus +, 3 izvedbe
 • Lateralno enostavno poletje, sklop odprtih delavnic
 • Uporaba šestih klobukov razmišljanja na lastnih primerih, SSI Schaefer
 • Šest klobukov razmišljanja in Enostavnost, Hörmann Slovenija
 • CZ jU3, srečanje oblikovalcev programa Centra znanosti
 • 12 dejavnikov inoviranja za dvig povezanosti, ustvarjalnosti in zavzetosti, Vrtec Zagorje ob Savi
 • Orodja za širino in ustvarjalnost CoRT 1 in 4, za organizacijo in interakcijo CoRT 2 in 3, ter za
  inovativnost Munera 3, skupaj 9 izvedb
 • Kreativnost za prihodnost, Filc Freudenberg
 • Z ustvarjalnostjo do optimizacije, Generiranje in vrednotenje idej, Sojer
 • Celoletno usposabljanje učiteljev za poučevanje razmišljanja po de Bonovem programu CoRT,
  odprta skupina, 2 x
 • Inovacijski kamp, Šolski center Škofja Loka
 • Optimizacija postopkov – enostavnost v razmišljanju, Telekom Slovenije
 • Delavnice za dvig kreativnosti, RTV Slovenija, x 3
 • Klobuki za otroke, celoletna delavnica razmišljanja za otroke, odprta skupina
 • Šest klobukov razmišljanja za udeležence programa inovativen.si, Ministrstvu za javno upravo, 4 x
 • Ustvarjalno razmišljanje za udeležence programa inovativen.si, Ministrstvu za javno upravo, 4 x
 • Kreativno razmišljanje, Banka Slovenija
 • Delavnice o kreativnosti, Deloitte
 • Kreativnost razmišljanje in inovativno delovanje, Ekonomska fakulteta, UL
 • Šest klobukov razmišljanja, Ewopharma
 • Osnove kreativnega razmišljanja in inovativnega delovanja za vsakogar, dm Drogerie Markt
 • Naučite sebe in svojega otroka razmišljati, odprta skupina
 • Supervizija, Sigmund Freud University, Ljubljana
 • I.D.E.A.S!, Razvojna agencija Kozjansko, Mladinski center Šentjur
 • Kreativni četrtki, odprta skupina
 • Building The Best Team, Let’s wake up our creativity! Lek Sandoz
 • Lateral Thinking, open course
 • Delavnica kreativnega razmišljanja za ekipo, Iskra Mehanizmi
 • Snovanje knjige za ženske, Lea Pisani
 • Kako od 0 do 100 idej in potem do prave, Soundgarden
 • Šest medalj vrednosti, odprta skupina
 • Radical intervention generation session, Greenpeace
 • Šest klobukov razmišljanja, Center za socialno delo Maribor
 • Kompetence prihodnosti, Vrtec Murska Sobota
 • Idea generation and evaluation, IOLAR
 • Train the Trainer program, Six Thinking Hats, Angel Mind
 • Šest klobukov razmišljanja, Telekom Slovenije
 • Generiranje in vrednotenje idej, Skupnost slovenskih podjetnic
 • Izbira imena, Beletrina
 • Inoviranje od spodaj navzgor, za udeležence programa inovativen.si, Ministrstvu za javno upravo
 • Kako razmišljati in delovati kreativno, podjetno, sodelovalno, RC Kičevje Ribnica
 • From wishes to goals, Gorenje Hisense
 • Enostavnost v razmišljanju – vitko inoviranje po de Bomu, odprta skupina
 • Strateški team-building, odsek za nanostrukturne materiale, Inštitut Jožef Stefan
 • Thinking by Design – snovalsko razmišljanje po de Bonu, RTV Slovenija

 

PREDAVANJA oz. enkratne delavnice (ki trajajo največ nekaj ur)

 • Učitelj učitelju učitelj, Pedagoška fakulteta, Ljubljana
 • Kreativnost nam je v krvi, Klub mariborskih študentov
 • Kako naprej? Tako! Motivacijsko predavanje, Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor
 • Delavnica družbeno inoviranje, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA
 • Izmenjava dobrih praks s področja turizma, Razvojni center Murska Sobota, RRA za Pomurje
 • Vodenje fokusne skupine zdravnikov, ki se ukvarjajo z multiplo sklerozo, Časnik Finance, Medicina
  danes
 • Positive Thinking Skills, Gorenje Hisense
 • »Fokusiraj se!« »O, hvala za nasvet. A kako, če niti ne vem, o čem razmišljamo?« Izobraževalni
  dnevi slovenskih varstveno-delovnih centrov
 • Od 0 idej do 1000 in kako izbrati pravo, Business Minds, SAŠA Inkubator
 • Jesenski dnevi poslovnih sekretark DPSS
 • Virtualni karierni sejem, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA
 • From Idea to Action, Future Females Slovenia
 • Kako poenostaviti življenje in delo – z ustvarjalnostjo do optimizacije, Ljudska univerza Zasavje
 • Iz želja v cilje, UniCredit Banka Slovenije
 • Kako najti in ovrednotiti idejo?, Ljubljanski univerzitetni inkubator
 • Kreativnost, mišljenje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
 • Dan zame, Gimnazija Kranj
 • Karierna orientacija, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA
 • Osnove kreativnega razmišljanja, Bright Visuals
 • Osvežitvena delavnica, Društvo Šola zdravja
 • Kako spodbujati inovativnost in kreativnost? Beep Institute
 • Iz črnega v zeleno, Ržišnik Perc
 • Izzivi ženskega podjetništva, MPI Vrelec, Podjetniški inkubator Rogaška Slatina
 • Transformacija poslovnega modela, Kongres coachev
 • Webinar Naučite svojega otroka razmišljati; Kreativnost in samopodoba, NLP Center Maribor
 • Štartaj kariero s potencialom!, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA
 • Izstopi iz povprečja, Karierni sejem
 • Pozitivna revolucija, Shell Slovenija
 • Naučimo sebe in svojega otroka razmišljati, I. OŠ Žalec
 • Vsi smo lahko kreativni – in se pri tem zabavamo, Petrol

 

ORGANIZACIJA DOGODKOV

 • 7. konferenca o kreativnosti – srečni v službi (12 predavanj)
 • 6. maraton pozitivne psihologije – kjer je vsak zmagovalec svojega življenja (8 predavanj)
 • 5. mariborski pozitivne psihologije – ker nihče ne more živeti namesto vas (4 predavanja)
 • 9. cikel predavanj pozitivne psihologije v Cankarjevem domu (6 predavanj)
 • 2. Šola za starše (10 predavanj)
 • 4. primorski maraton pozitivne psihologije – boljši odnosi, boljše življenje (4 predavanja)
 • 8. konferenca o kreativnosti – v živo (6 predavanj)
 • Dan razmišljanja
 • 7. maraton pozitivne psihologije – kjer je vsak zmagovalec svojega življenja (8 predavanj)
 • 6. mariborski pozitivne psihologije – ker nihče ne more živeti namesto vas – v živo (4 predavanja)
 • Dan duševnega zdravja
 • Pedagoška konferenca, Pozitivna psihologija v izobraževanju
 • 3. Šola za starše (11 predavanj)
 • 10. cikel predavanj pozitivne psihologije v Cankarjevem domu (6 predavanj)
 • 2. Pedagoška konferenca, Pozitivna psihologija v izobraževanju
 • 5. primorski maraton pozitivne psihologije – boljši odnosi, boljše življenje – v živo(4 predavanja)
Pred marcem 2021:


Podjetja (vsaj enodnevne delavnice in moderiranje):

Abanka, Adria Mobil, Adria Sonara, Adriatic Slovenica, Agitavit, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Angel, Aritours, AV Studio, Banka Koper, Banka Slovenija, Barilla, Bayer, BB Consulting, Body Bodhi, British Council, British Embassy, BSHG, Celtra, Schmitz Cargobull, Coca-Cola Hellenic, Creativity and Innovation Week, CRMT, Dnevnik, Dosor, Društvo bosansko-slovenskega prijateljstva Ljiljan, Društvo za marketing Slovenije, Družina, Ecolab, En-Fist, Enki, Entrapharm, Epilog, Etiketa, Europe Direct Maribor, FIC – Free Ideas Club, Finance, Firis Imperl & Co, First, Frontal, Frutarom Etol, Futura, Futura PR, Gorenje, Gustav Käser Training International, Halcom, Hermes Softlab, Hidria, HSE, In516ht, Inqua, Iolar, Iskra Zaščite, Iskratel, Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana, Jazon, Jub, Kliping, KLS, Krka, Kolektor, Kompas, Komunala Brežice, Kreativna jutra, Ljubljana in Celje, Lateralno poletje, Lek Sandoz, Lidl, Loris, Loterija, LTH Castings, Maremico, Mediade, Medis, Mercator, Merck, Mesarstvo Kodila, Ministrstvo za javno upravo (inovativen.si, hekaton), Ministrstvo za okolje in prostor, Misteriji v živo, Mladinska knjiga, Mladinski center Šentjur, Mladi zmaji, Mobitel, New Moment, NIL, NKBM, NLB Vita, Onkološki inštitut Ljubljana, P&S Group, Paideia, Pekarna Čeh, Pekarna Grosuplje, Peugeot & Citroen, Podravka, Podkrižnik, Poletni trening možganov, Poslovni mediji, Posoški razvojni center, Pristop, Processi, Proconi, Radio Center, Radio Ognjišče, Rdeča oranža, Regionalna razvojna agencija Mura, Renderspace, S&T, SAP, Schmitz Cargobull, Skaza, SKB, Slovenska turistična organizacija, Socialna akademija, Sparkasse, SPIN, Steklarna Hrastnik, Summit Motors, Studio Moderna, Šola zdravja, Talum, Telekom, Tovarna olja Gea, Treningi možganov med epidemijo (pomladi in jeseni, vsak dan, po petih de Bonovih knjigah, od 3 do 30 treningov/vsebino, od 4 do 60 udeležencev), TSmedia, Unicef, Unija računovodska hiša, Unior, Univerzitetna knjižnica Maribor, Univerzitetni klinični center, Varsi, Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Varstveno delovni center SAŠA Velenje, Vinibis, Zavod RS za šolstvo (Uvajanje posodobljenih učnih načrtov v pouk psihologije), Zavod RS za šolstvo (Srečanje projektnih timov za kritično mišljenje), Zavod RS za zaposlovanje, Zavod VOZIM, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Ypsilon, Združenje Manager

Večje skupine (predavanja in predstavitve):

100 top tržnikov, ADMA, AkademYa, AmCham, Alumni TEDx, Avtonomija in uvajanje alternativnih oblik dela v šoli in v vrtcu, mednarodni simpozij, Celjske podjetnice, Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, Centered Mind 2017, Challenge : Future, Centered Mind konferenca, Center za podjetništvo in turizem Krško, Competo HR hekaton, Creative mornings Ljubljana, Dan projektnega managementa, Danfoss, DE BONO MARATON, de Bonova orodja razmišljanja v svetu projektnega dela, Dnevi davčnih svetovalcev, Domel, Društvo kadrovskih delavcev, Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, Društvo moderatorjev, Društvo psihologov Slovenije, Društvo Zdravo mesto, EDUvision – mednarodna konferenca o viziji in izzivih poučevanja prihodnjih generacij, ELES, e-Študentski servis, European Conference of Creativity and Innovation, festINNO, Festival gospodarstva osrednje slovenske regije Inovativnost, Forum operativne odličnosti, Fostering creativity to support the learning process in adult learning, Galaksija marketinga, GDI, Generali zavarovalnica, GORA Informacijske rešitve, Gospodarska zbornica Slovenije, Greenpeace CEE, Hartinger Consulting, Helios, Holding Slovenske elektrarne, IBM, IIA – Slovenski inštitut za revizijo, Impletum, iNOVATIVNI NAVIGATOR, Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Interreg promtICT, IQOS, IRDO konferenca, Jesenski posvet za vodje pisarn, Kalčkove svetovalne urice, Karnion, Katapult, Kids’ Conference, Klub mentorstva visokih petk, Klub za razmišljanje, Klub tajnic in poslovnih sekretark Ljubljane in okolice, Knjižni sejem, Ko dvignem sebe, dvignem Maribor, Kolo poslovnega uspeha s Silvestrom Kmetičem, Kompetentna Slovenija, Konferenca CreaMed, Konferenca Kakovost in varnost v zdravstvu: spregledana, napisana ali uresničena, Konferenca komunalnega gospodarstva, Konferenca Moje HR Delo, Konferenca Napredni poslovni sistemi, Konferenca o aktivaciji kreativnosti, Konferenca o koristnosti kreativnosti, Konferenca o kreativnosti v prostorskem načrtovanju, Konferenca o kreativnosti v turizmu, Konferenca ocenjevalcev vrednosti, Konferenca Podjetništvo je ženskega spola, Konferenca pomurskega društva za kakovost: sodelovanje in kakovost, Konferenca revizorjev, Konferenca za ravnatelje vrtcev, Konferenca za starše, Kongres davčnih svetovalcev, Kongres tajnic in poslovnih sekretarjev, Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Kratkočasnice, Kreativna jutra, Krepitev kompetenc v kolektivnem dogovarjanju v post-korona času, Lateralno poletje, Learning Creativity for Forstering Innovation, Life Learning Academia, LSPR, Ljudska univerza Šentjur, Ljudska univerza Krško, Madwise, Magdalena – festival kreativnih komunikacij, Managerska akademija Gorenje, Mariborska knjižnica, Matjaž, MEPI forum, Mesec oblikovanja, Mesečno srečanje PRSS (01, 02, 03), Mestni muzej Ljubljana, Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za javno upravo, Mladinski center Nova Gorica, Motivacijski vikend ŠS DMS, Motivacijsko srečanje skrbnikov portala WWW.SLOVENIA.INFO, Mrežni podjetniški inkubator Vrelec, MSD, Muzej arhitekture in dizajna, NetPRO konferenca, NLP center Maribor, NLP kongres, NOBLE Ideas – Štajerski tehnološki park, Noč branja, Občina Ajdovščina, Občina Turnišče, Območna gospodarska zbornica Ljubljana, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Nova Gorica, On Off, Palace of New Thinking, Phillip Morris, Plinovodi, PODIM, Podjetniško trgovska zbornica pri GZS, Podjetništvo je ženskega spola, Posvetovanje Društva ekonomistov Maribor, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij, Prizma, fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, Programa spodbujanja podjetništva z družbenim učinkom FERFL, Projektni forum, Promarket, Prva konferenca o kreativnosti, Punkt, QED konferenca, Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Regio Vitalis, Regionalna konferenca Očistimo Balkan, REgioWIN, Rotaract, Rotary Klub Celje, Rotary Klub Ljubljana Center, Rotary Klub Maribor, Rotary Klub Zgornji Brnik, Rotary Slovenija (Odbor za poklicno dejavnost in poslovna sekcija), RRA Zeleni Kras, Sava RE, SeeMeet, Simpozij Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Simpozij o uniformah, Simpozij za učitelje slovenščine v osnovni šoli, SIQ – Slovenski institut za kakovost in meroslovje, Slovenska konferenca o odnosih v javnosti, Slovenska zveza za odličnost in kakovost, Slovenski forum inovacij, Slovensko združenje za trajnostno gradnjo, Sovita, Srečanje evalvatorjev serije Lili in Bine 2, Srečanje kontrolorjev, Srečanje psihologov v vzgoji in izobraževanju, Sredine vodstvene urice, Strokovno srečanje sekcije za psihologijo dela in organizacije, Studio Marketing – Intersections, Šnelkurs za dvig iz povprečja, Šole družbeno odgovornega podjetništva, Štajerska gospodarska zbornica, Štajerski Klub za razmišljanje, Študentska poslovna konferenca, Študentska sekcija Društva za marketing Slovenija, Študentska sekcija Slovenskega društva za odnose z javnostmi, Študentska zdravstvena konferenca, Teden vseživljenjskega učenja, TedX Trg svobode, TEDxLjubljana, Translation Technology Terminology Conference, Učinkovito vodenje oglaševanja z Boštjanom Prijanovičem, URI Soča, Varstveno delovni center Zagorje ob Savi, Veter, Youth for Common Future, Zavarovalnica Triglav, Zavod 13, Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, Zavod za zaposlovanje – Sodelovanje, Združenje izobraževalnih inštitucij, Združenje poslovnih analitikov IIBA, Združenje slovenskih katoliških skavtov in skavtinj, Združenje za direktni marketing

Šole (delavnice, predavanja, predstavitve):

1. osnovna šola Celje, 2. gimnazija Maribor (Klub za razmišljanje, Spring festival), Academia, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Aktiv svetovalnih delavcev domžalske regije, Aktiv svetovalnihdelavcev Upravne enote Šmarjepri Jelšah, Aktiv svetovalnih delavcev v ljubljanskih vrtcih, B&B izobraževanje in usposabljanje, Center za korekcijo sluha in govora Portorož, CŠOD Dom Čebelica, Doba, Društvo Bravo (Ljubljana, Koper), Društvo študentov kognitivne znanosti, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica, Erasmus+ Courses, Fakulteta za management, Univerza v Kopru, FERI – Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Gea College, Gimnazija Franceta Prešerna, IAM – Inštitut in akademija za medije, Kakšno šolo hočemo, Karierni centri Univerze v Ljubljani, Kognitivne tehnike po dr. Edwardu de Bonu (SPIRIT, vsaj 54 udeležencev iz vsaj 42 vzgojno-izobraževalnih ustanov), Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina, Naravoslovno tehnološka fakulteta – Oblikovanje tekstilij, Oddelek za predšolsko vzgojo pri ZRSŠ, Osnovna šola III Murska Sobota, OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor, Osnovna šola Bežigrad, Osnovna šola Branik, Osnovna šola Danile Kumar Ljubljana, Osnovna šola Dob, Dobrova pri Ljubljani, Osnovna šola Domžale, Osnovna šola Dragomelj, Osnovna šola Dutovlje, Osnovna šola Glazija, Osnovna šola in vrtec Ankaran, Osnovna šola Ivana Babiča Jagra Marezige, Osnovna šola Kašelj, Osnovna šola Komen, Osnovna šola Lava, Osnovna šola Loče, Osnovna šola Log – Dragomer, Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor, Osnovna šola Majšperk, Osnovna šola Mirana Jarca Ljubljana, Osnovna šola Moravče, Osnovna šola Naklo, Osnovna šola Ob Dravinji, Osnovna šola Orehek, Osnovna šola Pesnica, Osnovna šola Pod goro Slovenske Konjice, Osnovna šola Rodica, Osnovna šola Savsko naselje, Osnovna šola Senovo, Osnovna šola Sevnica, Osnovna šola Sveta Ana, Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, Osnovna šola Šmarje pri Kopru, Osnovna šola Tabor I Maribor, Osnovna šola Valentina Vodnika Ljubljana, Osnovna šola Venclja Perka Domžale, Osnovna šola Vižmarje Brod, Osnovna šola Vodice, Osnovna šola Vrhovci, Osnovna šola Vuzenica, Osnovna šola Zadobrova, Otroški parlament/Zveza prijateljev mladine (160 šolnikov iz 126 osnovnih šol), Projekt Atena, Razvojno središče talentov (RaST) – za nadarjene dijake Vzhodne Slovenije, S AkademYa, Srečanje ravnateljev, Srednja šola tehniških strok Ljubljana, Šola za razmišljanje, Šolski center Celje, Šolski center pošta, elektrika, telekomunikacije, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Šolski center Velenje – Šola za storitvene dejavnosti, Tehniški šolski center Maribor, Turistica, Usposabljanje Ustvarjalnosti in inovativnosti se lahko naučimo (SPIRIT, 2013/14, 2014/15 in 2016/17: 160 šolnikov iz 90 izobraževalnih ustanov od vrtec do fakultet), Usposabljanje šolnikov za poučevanje razmišljanja, Ljubljana, Divača, Slovenske Konjice, Maribor, Celje (2012/13-2018/19 na osemmesečnih usposabljanjih: 452 šolskih delavcev iz 253 izobraževalnih ustanov), Vegova gimnazija, Vrtec Andersen, Ljubljana, Vrtec Brezovica, Vrtec Mengeš, Vrtec Pedenjped, Novo mesto, Vrtec Mavrica, Vojnik, Vrtec Trebnje, Vrtec Zelena jama, Ljubljana, Visoka šola za dizajn, Visoka šola za trajnostni turizem, Zavod IRC, Zdravstvena fakulteta (izobraževanje mentorjev)

Medijske objave (članki, blog zapiski, spletni portali):

Televizija: Dobra ura z Bernardo/TVS 1, Polnočni klub/TVS1, Prava ideja/TVS1, Svet na Kanalu A, Studio City/TVS2, Turbulenca/TVS1, TV Dnevnik/TVS 1

Radijske postaje: Radio 1, Radio Europa 05, Radio Ognjišče, Radio Kranj, Radio Murski val, Radio Robin, Radio Slovenija 1. program in 2. program, Radio Štajerski val, Radio Študent

Časopisi: Finance, Delo, Dnevnik, Ekipa, Nedelo, Primorske novice, Večer, Žurnal

Revije: 7D, Bodi eko, Elle, Gloss, Lady, Lisa, Jana, Lepa in zdrava, Naja, Reader’s Digest, Rina, Viva, Vse za žensko

Priloge: F Nasveti/Finance, FT/Delo, Nika/Dnevnik, Ona/Delo, Pogled/Ciciban, Polet/Delo, Svet kapitala/Delo

Podjetniške revije: Direktor, Manager, Moje Finance, MQ, Novi podjetnik, Podjetnik, Svet kapitala/Delo

Korporativne revije: Aluminij/Talum, Ambition/Slovensko-nemška gospodarska zbornica, Azimut/UniCredit, Časomer/Mercator, Gospodarski izzivi/Štajerska gospodarska zbornica, K Magazin/Kolektor, Naš Stik/ ELES, Obzornik/Zavarovalnica Triglav, Planet/Hidria, Podjetnik v podjetju, Simply Clever/Škoda, Vzajemna

Strokovne revije: ADMA, Aktiv.si, e-Bilten Uradnega lista, Denar, Gazele, HRM, IIBA Mesečnik, IRDO Novice, Kakovost, Marketing Magazin, Medicina danes, Organizacija, PIA, Pravna praksa, Psihološki inkubator, Trajnostni razvoj v šolah in vrtcih

Izobraževalne revije: Eko knjiga, Fax Vpisnik, Psihologija osebnosti, Šolski razgledi, Znanje

Priročniki: Baby Book, Sodobna orodja vodenja, Umotvor

Zborniki: mednarodna strokovna in znanstvena konferenca EDUvision, mednarodna konferenca IRDO, Gazele, Jesenski posvet za vodje pisarn, Konferenca komunalnega gospodarstva, Konferenca ocenjevalcev vrednosti, Konferenca pomurskega združenja za kakovost, Kongres Združenja bibliotekarskih društev Slovenije, Zbornik Strokovnega srečanja gradbincev, kleparjev krovcev in inštalaterjev-energetikov

Lokalna glasila: Karizma/Koroška, RTS/Maribor, Savčan/Savsko naselje Ljubljana, Solni cvet/Piran

Recenzije: Besedovanja (Vanja Lebar), Česar nas niso naučili v šoli (Petra Škarja), Iskanje izgubljene duše & Uspeh na dlani (Milan Jazbec, Priročnik za učinkovite Facebook objave (Martin Korošec)

Podcasti: Re-start, Večer v živo, Z Draganom na odru

Spletna televizija: Studio 12, TV GZS

Spletni portali: www.55dreams, www.babybook.si, www.dobranovica.si, www.energetika.net, www.fahrenheit77.net, www.media-marketing.com, www.mladipodjetnik.si, www.planet.siol.net

Blogi: AMEC, Danilo Kozoderec, Maja Jankovič, Marjan Račnik, Petra Škarja, Podjetniški dnevnik na Poslovni.Dnevnik.si, SKOJ, Videolectures, Vitalka, Žiga Vavpotič

Organizacija in izvedba seminarjev, predavanj:

Preko 130 predavanj, ki jih je Nastja organizirala v okviru Pozitivne psihologije za boljše življenje si lahko ogledate na povezavi: Maraton pozitivne psihologije.

35 seminarskih trojčkov, za GZS, v sklopu cikla Kreativno vodenje.

Želite tudi vi sodelovati z mano in vašo ekipo naučiti (kreativnega) razmišljanja? Izpolnite spodnji obrazec:

  Prijava na delavnico, predavanje ali sestanek.
  1. *
  1. Strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja akademije UMNA.