fbpx

So vas moje kreativne rešitve prepričale? Začnite jih izvajati v praksi! Pri tem vam bodo v veliko pomoč tudi moje knjige in delavnice s tehnikami razmišljanja.

PRIVOŠČI SI KNJIGO →ŽELIM SE PRIJAVITI →
O DELAVNICI

Metoda CoRT

Starši in šolniki se strinjajo, da moramo pomagati otrokom, da se za samostojno življenje naučijo razmišljati. Toda kako?

Kvaliteta našega učenja je odvisna od našega razmišljanja. V preobilici podatkov in informacij sedaj in še posebej v nepredstavljivi prihodnosti bodo učenci, opremljeni s spretnostmi učinkovitega razmišljanja, uspešnejši v obvladovanju svojega učenja in življenja.

Izobraževalni sistem, ki nas dobro opremi s podatkovnim znanjem, je pomanjkljiv na področju spoznavnih strategij in meta spoznavnih strategij. Prav tako žal nespodbudno deluje na ustvarjalno razmišljanje.

Poslanstvo izobraževanja pa je prav gotovo ponuditi učencem oboje. Ob široki bazi znanja naučiti učence tudi razmišljati učinkovito, konstruktivno in ustvarjalno.

Predlagamo izvajanje vsaj dveh ciklusov. Prvi sklop vsaj desetih učnih ur je namenjen urjenju učinkovitega usmerjanja pozornosti (CoRT 1), drugi sklop vaj pa se nanaša na spodbujanje kreativnega razmišljanja (CoRT 4).

CoRT 1 – Pozornost:

 • Udeleženci se seznanijo s konceptom tehnik Edwarda de Bona; vedo, kdo je avtor, in kako je razvil svoj pristop k učenju razmišljanja; spoznajo pojem pozornost, smer in trajanje pozornosti.
 • Orodje razmišljanja PNZ (pozitivno, negativno, zanimivo). Racionalno usmerjajo pozornost na vse tri vidike problemske situacije; tehniko uporabljajo pri sprejemanju odločitev; identificirajo še druga področja, kjer se tehnika lahko uporablja.
 • Orodje razmišljanja UVD (upoštevajte vse dejavnike). Usmerjajo pozornosti na vse vidike problemske situacije; poskušajo videti celotno ”sliko” kolikor je možno široko; vadijo uporabo tehnike pri načrtovanju svojih dejavnosti; primerjajo pristop z našim vsakodnevnim načrtovanjem.
 • Situacija razmišljanja: Pravila
 • Orodje razmišljanja PPP (prve pomembne prioritete). Spoznajo pojem prioritete in ga povežejo s pojmom izbire; učijo se prepoznati najpomembnejše po predhodni tehniki, ko poskušajo pridobiti čim širši pogled na situacijo oz. zožiti izbire pred odločitvijo.
 • Orodje razmišljanja AMI (alternative, možnosti, izbire). Spoznajo pojem alternativa; spoznajo, da je v vsaki situaciji več alternativnih možnosti in da je pomembno raziskati jih čim več, ker je lahko vnaprej manj očitna alternativa učinkovitejša.
 • Situacija razmišljanja: Načrtovanje
 • Orodje razmišljanja PiN (posledice in nadaljevanje). Razmišljanje je usmerjeno v prihodnost; učenci ozavestijo, da ima vsaka naša odločitev, izbira, načrt svoje posledice v prihodnosti, torej moramo misliti nanje.
 • Orodje razmišljanja NCD (nameni, cilji, dosežki) se osredotoča predvsem na določanje cilja oz. namena; ko učenci lahko jasno določijo cilj, bo to pripomoglo k jasnosti razmišljanja pri odločitvah, planiranju.
 • Situacija razmišljanja: Odločanje
 • Orodje razmišljanja SDL (stališča drugih ljudi). Razmišljajo o stališčih drugih ljudi, ne le o svojem lastnem; razpravljajo o pomembnosti biti sposoben pogledati na stvarnost z očmi drugih ljudi in razumeti druge.
 • Zaključek, povzetek, nadaljnji koraki.

CoRT 4 – Ustvarjalnost:

 • Udeleženci se seznanijo s pojmom lateralno razmišljanje, spoznajo izvor pojma in pomen tega miselnega pristopa kot tehnike, ki nam pomaga preseči oblikovane in utrjene miselne koncepte, da bi lahko generirali boljše ideje.
 • Seznanijo se s pojmom provokativne ideje, katere namen je, da izzove oz. pomaga do novih idej; spoznajo razliko med hotenim tvorjenjem provokativne ideje in običajnim ocenjevalnim pristopom, ko presojamo ali je ideja pravilna ali napačna.
 • Uporabijo provokativno idejo kot odskočno desko za generiranje novih zanimivih kreativnih idej.
 • Spoznajo smisel in vlogo naključnih distraktorjev pri generiranju inovativnih rešitev problemov. Spoznajo se s pojavom rigidnosti razmišljanja zaradi prevladujočih konceptov, v katere smo ujeti, vadijo pristope za izpodbijanje prevladujočih konceptov in prevladujočih idej.
 • Orodje izpodbijanje koncepta učencem pomaga, da se ukvarjajo s sprejetimi idejami, koncepti, ki jih imamo za samoumevno primerne načine opravljanja zadev – in jih izpodbijamo.
 • Udeležnci spoznajo pojav rigidnosti razmišljanja zaradi prevladujočih konceptov in idej, v katere smo ujeti, in vadijo pristope, da se jim izognejo.
 • Seznanijo se s pomenom natančne opredelitve težave,  povežejo z dejstvom, da različni ljudje definirajo težave na različne načine, spoznajo odnos med jasno definicijo težave in rešitvijo.
 • Pojem natančne opredelitve težave povežejo s temo odstranitev napak, Iščejo napake in jih poskusijo odpraviti; spoznajo, da so nekatere napake vsem očitne, druge pa so subjektivne narave.
 • Seznanijo se z miselno tehniko združevanje, spoznajo, da lahko kombinacija dveh ločenih stvari pripelje do povsem nove kvalitete, ugotavljajo rezultate kombiniranja naključnih enot.
 • Ob poznavanju kognitivnih tehnik, ki spodbujajo kreiranje ustvarjalnih idej, razmišljajo tudi o dejstvu, da mora ideja običajno zadostiti določenim zahtevam situacije.
 • Na koncu pa posamezno idejo ocenjujejo glede na njeno uporabno vrednost.
 • Zaključek, povzetek, nadaljnji koraki.

V Sloveniji sva dve trenerki razmišljanja za šole: mag. Nastja Mulej in dr. Bojana Tancer.

Slednja je pripravila tudi zgoraj naveden učni program in zaključila doktorsko raziskavo na to temo. Obe je dr. Edward de Bono osebno izobrazil septembra 2010 v Mariboru. V enajstih šolskih letih 2012/13 – 2022/23 sva na 8-mesečnih (52-urnih) usposabljanjih CoRT-a v MB, LJ, južnem in severnem Primorskem, Sl. Konjicah, CE, na Koroškem (Črni in Šmartnem), v Krškem ter zadnja tri leta prek Zooma usposobili:

 • 706 odraslih (602 pedagoška in strokovna delavca iz 363 zavodov + 104 ostale) za vodenje Krožkov za razmišljanje na svojih ustanovah (CoRT 1 in 4),
 • še dodatno 330 iz 184 ustanov za CoRT 1,
 • seveda pa tudi skoraj nepregledno množico ostalih na krajših izobraževanjih.

Celoletna usposabljanja bodo potekala tudi v šolskem letu 2023/24:

Usposabljanje za osnovno poučevanje in urjenje razmišljanja v šolah (CoRT 1 in CoRT 4) za vse, ki želite na svoji osnovni ali srednji šoli voditi Krožek ali Klub za razmišljanje prvi dve leti.

 • CoRT 1 (širina – učenci širijo svojo moč zaznavanja, kar je za razmišljanje tako bistveno, kot je besedni zaklad za branje),
 • CoRT 4 (kreativnost – učencem pokaže, kako spreminjati vzorce in koncepte, da lahko oblikujejo svoje razmišljanje).

Usposabljanje bo potekalo:

 • Prek Zooma (vodi mag. Nastja Mulej) – 26 srečanj: vsak ponedeljek: od 25. 9. 2023 do 22. 4. 2024 od 18:30 do 20:00.

Usposabljanje bo izvedeno, če bo prijavljenih vsaj 12 oseb.

Cena:

Cena za 26 srečanj: 26 x 15 € = 390 €*

Plačilo po obrokih:
2 obroka x 200 €
8 obrokov x 55 €
Za ponavljalce le 55 €

Cena z vključenim DDV (plačujete lahko tudi sproti, vendar tudi za srečanja, na katerih vas ni). Za pridobitev diplome lahko manjkate največ 20 %.

Nasvet: zelo koristno je, da takoj naberete skupino učencev ali dijakov (najmanj 4, največ 16) in z njimi še isti teden vadite naučeno na svojem Krožku za razmišljanje.

* Akcija! Ob prijavi do 31. 8. 2023 vam podarimo de Bonovo knjigo Naučite svojega otroka razmišljati (v znesku 29,90 €)

  Prijava na delavnico, predavanje ali sestanek.
  1. *
  1. Strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja akademije UMNA.