fbpx

Kontaktirajte nas

So vas moje kreativne rešitve prepričale? Začnite jih izvajati v praksi! Pri tem vam bodo v veliko pomoč tudi moje knjige in delavnice s tehnikami razmišljanja.

PRIVOŠČI SI KNJIGO →O DELAVNICI →
O METODI

Metoda CoRT

Starši in šolniki se strinjajo, da moramo pomagati otrokom, da se za samostojno življenje naučijo razmišljati. Toda kako?

Dr. Edward de Bono je orodja za neposredno poučevanje razmišljanja v šolah ponudil že leta 1972 in od takrat dalje jih uporabljajo v osnovnih in srednjih šolah v 44 državah na svetu: v Venezueli 2 uri na teden, v Avstraliji v 60 % šol, v Kanadi v 40 % šol, v Singapurju v 102 šolah… UNESCO in WHO sta razvila radijski program, da učita otroke razmišljanja v oddaljenih nigerijskih vaseh. Predmet Razmišljanje po de Bonovih metodah CoRT je na urniku v Združenih arabskih emiratih in v Argentini… Na Kitajskem so po devetletni raziskavi predmet vpeljali v 680.000 šol. Velik projekt izobraževanja učiteljev poteka tudi v Indiji, kjer je de Bono preko televizijskega prenosa izobraževal milijon učiteljev.

CoRT je kratica za Cognitive Research Trust (Sklad za raziskave o razmišljanju), kar je de Bonova dobrodelna organizacija. CoRT je tudi drugo ime za neposredno poučevanje razmišljanja v šolah. CoRT je program, ki učence uči vseh spretnosti učinkovite uporabe lastne pameti za vsako šolsko, osebno ali družbeno situacijo ter jim pomaga, da veščino razmišljanja vadijo.

Gre za šest sklopov po deset učnih ur. Vsaka učna ura je razdeljena na pet delov: spoznamo in definiramo orodje razmišljanja, vadimo orodje razmišljanja, spoznamo njegov postopek in načela ter izvedemo projekt. Kadar v kurikulumu ni časa za vseh 60 učnih ur, ki so predvidoma izvedene v dveh ali treh šolskih letih, učitelji običajno izberejo CoRT 1 (Širina) in CoRT 4 (Kreativnost). Prvi sklop (CoRT 1) je koristno spoznavati v zaporedju. Pri ostalih sklopih in učnih urah je tako, da jih lahko učitelj glede na svoje poznavanje učencev tudi sam izbere.

Pri vsaki učni uri učenci spoznajo novo orodje razmišljanja:

  • CoRT 1 – Širina: učenci širijo svojo moč zaznavanja, kar je za razmišljanje tako bistveno, kot je besedni zaklad za branje.
  • CoRT 2 – Organizacija: učencem pokaže, kako organizirati svoje razmišljanje.
  • CoRT 3 – Interakcija: pomaga učencem opazovati razmišljanje, ki ga uporabljamo v nesoglasjih, kako predstavljamo ali branimo svoje stališče, ter tipe in korist dokazov.
  • CoRT 4 – Kreativnost: učencem pokaže, kako spreminjati vzorce in koncepte, da lahko oblikujejo svoje razmišljanje.
  • CoRT 5 – Informacije & Čustva: nauči učence, da se vprašajo, katere informacije imamo, katere potrebujemo, kje bi jih dobili, katera čustva in koristi lahko uporabimo pri informacijah.
  • CoRT 6 – Akcija: predstavi vizualne simbole, ki jih lahko uporabljamo, da usmerjamo razmišljanje.

Na kratko: CoRT je neposredno poučevanje razmišljanja v šolah. Program, ki učence uči vseh spretnosti učinkovite uporabe lastne pameti.

HITRE POVEZAVE

Izberite primerno rešitev za svoje razmišljanje!

ikona-1

Hitre povezave do vsebin šest klobukov razmišjanja – prijavite se na delavnico, naročite moderiranje sestanka, ali kupite knjigo.

METODADELAVNICASESTANEK
ikona-2

Hitre povezave do vsebin pozitivna revolucija – obiščite predavanje,  kupite knjigo in prispevajte k ustvarjanju boljšega sveta.

METODAPREDAVANJEKNJIGA
ikona-3

Hitre povezave do vsebin enostavnost v razmišljanju – prijavite se na delavnico, kupite knjigo in uspešno poenostavite svoje razmišljanje.

METODADELAVNICAKNJIGA
ikona-4

Hitre povezave do vsebin za šol(anj)e mladih metoda CoRT – obiščite delavnico, kupite knjigo in pripravite otroke na samostojnost.

METODADELAVNICAKNJIGA
ikona-5

Hitre povezave do vsebin laterarno razmišljanje – prijavite se na delavnico, naročite moderiranje sestanka, ali kupite knjigo.

METODADELAVNICASESTANEK
ikona-6

Hitre povezave do odgovora – Kako imeti ustvarjalne ideje? Prijavite se na delavnico, ali kupite knjigo in se naučite ustvarjalnosti.

METODADELAVNICAKNJIGA