fbpx

So vas moje kreativne rešitve prepričale? Začnite jih izvajati v praksi! Pri tem vam bodo v veliko pomoč tudi moje knjige in delavnice s tehnikami razmišljanja.

MODERIRANJE →O DELAVNICI →
O METODI

Moč zaznavanja

Predstavljamo vam izobraževanja MOČ ZAZNAVANJA – orodja za poslovno načrtovanje in odločanje za coache, managerje in vodje.

»Toliko dela, pa tako malo časa!«

Kaj pa, če bi se resnično osredotočili? Kaj, če bi lahko odstranili vse motilce in usmerili svoje misli, da se pripravimo na projekt? Pomislite, koliko bi lahko dosegli!

Naša osebna in poslovna življenja potekajo neverjetno hitro. Ves čas smo dejavni. Pogosto zamenjujemo dejanje s dosežkom, akcijo z uspehom. Pogosto skočimo v vodo brez premisleka. Še več, všeč nam je, da se nekaj odločimo in čakamo, kaj se bo zgodilo. Če bo dobro, bomo nadaljevali. Če bo slabo, se bomo ustavili in pospravili zmedo, ki smo jo ustvarili. Zagotovo je tak način boljši od nedejavnosti. Je pa v najboljšem primeru neučinkovit, in v najslabšem primeru drag.

Pod de Bonovo metodo Moč zaznavanja (Power of PerceptionTM) se skriva 10 enostavnih strategij, s katerimi usmerimo svoje zaznavanje in osredotočimo svoje razmišljanje na bolj celovit, učinkovit in uspešen način. Orodja nam omogočijo širok in vključujoč pogled. Orodja nam dajo okvir za opredeljevanje situacije. Ta okvir izboljša našo sposobnost, da razmislimo o posledicah, preden gremo v akcijo.

Udeleženci se bodo naučili:

1. Da je primerno obnašanje, pravo komuniciranje in odlično razmišljanje odvisno od celovitega zaznavanja.

2. Da je razmišljanje raziskovanje vsebine in ne dokazovanje lastnega prav.

3. Postavljati cilje – tako splošne cilje, podcilje in takojšnje cilje.

4. Iskati alternative in se ne zadovoljiti s prvo.

5. Sistematično, objektivno, osredotočeno presojati (vrednotiti, ocenjevat).

6. Razmišljati sodelovalno in konstruktivno.

7. Poslušati in upoštevati druge ljudi, druge poglede.

8. Izogniti se pogostim napakam razmišljanja, ki so: da nečesa ne iščemo, da vidimo samo del situacije, da nekaj izpustimo, da ne upoštevamo posledic, da ne naštejemo alternativ.

9. Sistematično snovati in načrtovati.

10. Pospešiti odločanje – ki temelji na osnovi, ne samo trenutnem občutku.

Na delavnici Moč zaznavanja spoznamo deset orodij, ki vam bodo izjemno pomagala pri boljšemu odločanju, izbiranju, načrtovanju, oblikovanju in udejanjanju.

HITRE POVEZAVE

Izberite primerno rešitev za svoje razmišljanje!

ikona-1

Hitre povezave do vsebin šest klobukov razmišljanja – prijavite se na delavnico, naročite moderiranje sestanka, ali kupite knjigo.

METODADELAVNICASESTANEK
ikona-2

Hitre povezave do vsebin pozitivna revolucija – obiščite predavanje,  kupite knjigo in prispevajte k ustvarjanju boljšega sveta.

METODAPREDAVANJEKNJIGA
ikona-3

Hitre povezave do vsebin enostavnost v razmišljanju – prijavite se na delavnico, kupite knjigo in uspešno poenostavite svoje razmišljanje.

METODADELAVNICAKNJIGA
ikona-4

Hitre povezave do vsebin za šol(anj)e mladih metoda CoRT – obiščite delavnico, kupite knjigo in pripravite otroke na samostojnost.

METODADELAVNICAKNJIGA
ikona-5

Hitre povezave do vsebin lateralno razmišljanje – prijavite se na delavnico, naročite moderiranje sestanka, ali kupite knjigo.

METODADELAVNICASESTANEK
ikona-6

Hitre povezave do odgovora – Kako imeti ustvarjalne ideje? – prijavite se na delavnico, ali kupite knjigo in se naučite ustvarjalnosti.

METODADELAVNICAKNJIGA